Sager om skel og hævd

Har du uoverensstemmelser med dine nabo om grænserne mellem jeres ejendomme og skellets præcise placering? Så er det en sag inden for skel og hævd, som vi kan varetage. Naboretsadvokaten kan hjælpe dig med at afdække og løse disse komplekse spørgsmål inden for dansk ejendomsret.

Naboretsadvokaten er din specialist i sager om skel og hævd

Med betydelig erfaring i sager omhandler rådgivning om både hævd, matrikulært skel, skelforretninger, samt retssager herom.

Vi ved derfor, at det er afgørende at kontakte en advokat tidligt i processen i sager omhandlende skel og hævd, så man undgår ”fodfejl” og derved tab af rettigheder, samt unødvendige omkostninger og om muligt søger retshjælp for dig til dækning af sagens omkostninger, da sager inden for skel og skelforretning kan koste over kr. 100.000. Vi står altid klar til at hjælpe dig gennem enhver fase af din nabosag og sikre, at dine rettigheder og interesser beskyttes.

Specialist i skel

Kontakt os uforpligtende

Ring uforpligtende til Naboretsadvokaten, ved Advokat (L) Sebastian Ekholm Scheffmann
på telefon: +45 4233 3041 eller e-mail scc@naboretsadvokaten.dk

Samtale om skel

Skel og hævd – værd at vide

Vi har din tillid og tilfredshed som vores højeste prioritet i sager omhandlende skel og hævd, og vi arbejder altid hårdt for at sikre, at dine interesser varetages før alt andet.

Hvis uenigheder om skel og hævd vedr. din ejendom skal afgøres, kan en skelforretning være nødvendig. Skelforretninger gennemføres under ledelse af en landinspektør på selve stedet, hvor begge ejendomsejere har mulighed for at medbringe deres respektive advokater til at fremføre deres sag. Landinspektøren styrer forhandlingen og træffer den endelige beslutning om skellets beliggenhed.

Under skelforretningen fremsætter parterne typisk krav om, at enten det matrikulære skel er gældende, som er det senest registrerede tinglyste skel, eller at der er hævd på en alternativ ejendomsgrænse.

Hævd har sine rødder tilbage i Danske lov fra 1683 og har lovgivningsmæssigt ikke været ændret siden. For at opnå ordinær hævd skal visse betingelser være opfyldt, herunder at den/de hævdende skal have udøvet en ejers rådden i minimum 20 år, over et stykke ”jord”, som retteligt ejes af en anden, med en sådan kontinuerlig og intensiv brug, som en ejer ville have udøvet over det samme areal, samt til en fast og entydig afgrænsning. Endvidere skal den udøvet rådden være retsstridig, hvilket betyder, at man ikke må have råddet i henhold til aftale, tilladelse eller lignende. Slutteligt må man dog heller ikke have været i for ond tro, ligesom den rådende adfærd ikke må være i strid med offentligretlige forskrifter som lokalplaner, eller lignende.
Hævd følger ejendommen, ikke ejeren, og flere ejere kan deltage i den hævdende adfærd i løbet af hævdstiden.

Skelforretninger afbryder hævd og vil føre til, at nye ejendomsgrænser fastlægges eller gamle ejendomsgrænser bekræftes. Hvis en af parterne ikke accepterer landinspektørens kendelse, kan sagen indbringes for retten inden for en frist på 8 uger.

Landinspektørens omkostninger kan indenfor en samtidig løbende frist på 8 uger indbringes for hegnssynet, med påstand om, at omkostningerne skal afholdes af modparten, eller fordeles i et andet omfang mellem sagens parter.

Grene inden for hævd

Udover ejendomshævd kan du også vinde servituthævd, almindeligvis kendt som brugshævd. Dette indebærer at opnå retten til en bestemt rettighed, mens ejendommen stadig ejes af en anden. Brugshævd kan omfatte retten til at bruge stier eller veje og lignende.

For at vinde brugshævd på f.eks. en sti, skal betingelserne for hævd opfyldes. Hævdstiden for brugshævd er normalt minimum 40 år, afhængig af synlighed og tilstedeværelse af indretninger, men hvis synbarheden har været stor, kan brugshævd undtagelsesvis vindes efter ordinær hævd på 20 år.

Hvis I ikke kan aftale jer ud af dette forhold, skal uenigheden afgøres af retten. Brugshævd kan ikke afklares under en skelforretning.

Naboretsadvokaten er din ekspert inden for sager om skel, ejendomsgrænser herunder alle former for hævd, med omfattende erfaring i at varetage både skelforretninger og retssager.

Det er afgørende at kontakte en advokat tidligt i processen om sager inden for skel og hævd for at sikre sig korrekt rådgivning og undgå unødvendige omkostninger. Vores kompetente team er parate til at guide dig gennem alle aspekter af din naboretsag og sikre, at dine rettigheder og interesser bliver beskyttet.

Frihedshævd

Frihedshævd er en anden form for hævd, hvor du frigør dig fra en byrde pålagt din ejendom. Dette kan omfatte tinglyste servitutter eller deklarationer, der giver andre herunder naboerne rettigheder over din ejendom. For at vinde frihedshævd skal rettigheden som udgangspunkt have været umulig at udøve i mindst 20 år, og ofte 40 år.

Hvis I ikke kan aftale jer til rette om dette forhold, skal uenigheden afgøres af retten. Frihedshævd kan ikke afklares under en skelforretning.

Er din sag vedrørende et andet område i naboret? Vi er også specialister inden for hegnssyn, og du kan altid kontakte os til en uforpligtende samtale.

Ring uforpligtende til os på telefon:
+45 4233 3041
eller send en e-mail til ssc@naboretsadvokaten.dk.

Naboretsadvokaterne - specialister i skel