Planret

Planret dækker over en række områder og regler. Hvis du har behov for hjælp til at udarbejde høringssvar-, ønsker at fremsætte indsigelser- eller klage over en lokalplan, søger at opnå landzonetilladelser eller klage over naboens tilladelser, eller hvis du overvejer at ansøge om dispensation fra en lokalplan eller lignende, så står Naboretsadvokaten klar til at bistå dig.

Naboretsadvokaten er ekspert inden for planret og de gældende regler

Naboretsadvokaten tilbyder ærlig og objektiv rådgivning baseret på omfattende praktisk erfaring og specialiseret juridisk ekspertise inden for planret.

Vi har omfattende erfaring inden for arbejdet med lokalplaner, og vi ved, at det er afgørende at udarbejde klager eller ansøgninger med solid juridisk argumentation, når der er tale om planret. Det vil ofte være til stor fordel at konsultere en advokat med specialviden inden for dette område. Vores dybdegående kendskab gør os i stand til at forstå sagen fra både din og modpartens perspektiv, hvilket kan være til stor gavn i håndteringen af sagen inden for planret.

Når der udarbejdes en ny lokalplan for dit område som påvirker dig, har du ret til at blive informeret om planerne og gives en frist til at komme med dine bemærkninger. Fristen afhænger af lokalplanens omfang.

Specialist i planret

Kontakt os uforpligtende

Ring uforpligtende til Naboretsadvokaten, ved Advokat (L) Sebastian Ekholm Scheffmann
på telefon: +45 4233 3041 eller e-mail scc@naboretsadvokaten.dk

Ekspert i planret

Kend dine rettigheder – Planret, planklagenævnet og klagefrist

Når kommunen ikke tager dine bemærkninger til efterretning og ikke justerer deres plan i høringsfasen efter dine ønsker, har du mulighed for at påklage afgørelsen om lokalplanen (når den er endelig godkendt) til planklagenævnet, med en frist på 4 uger efter kommunens vedtagelse af lokalplanen. Der kan kun klages over retlige forhold til planklagenævnet, mens skøn truffet af kommunen skal indbringes for retten, hvor klagefristen er 6 måneder.

Vi har specialistviden inden for planret, og i vores vurdering har vi ofte stor fokus på de retlige spørgsmål såsom korrekt anvendelse af lovhjemmelog, overholdelse af de grundlæggende forvaltningsretlige principper, herunder legalitetsprincippet, ligebehandlingsprincippet, proportionalitetssprincippet, retssikkerhedsprincippet og begrundelsespligten. Vi er her for at sikre, at dine rettigheder og interesser beskyttes i enhver fase af processen.

Det er vigtigt at bemærke, at selvom en kommune vedtager en lokalplan, hvilket normalt indebærer erstatningsfri regulering, forhindrer det dig ikke i at søge om erstatning fra den part, der udnytter lokalplanens muligheder. Vi står klar til at rådgive- og repræsentere dig i sager inden for planret for at sikre dine interesser.

Vi har bred erfaring inden for alle aspekter af naboret. Vi stræber altid efter at give skræddersyet rådgivning og vejledning til alle sager.

Med Naboretsadvokaten ved din side kan du føle dig tryg i alle spørgsmål vedrørende planret og -lovgivning og naboforhold.

Vi er klar til at vejlede dig gennem hele processen, hvad angår planret, og vil sørge for, at din sag får den opmærksomhed, den fortjener. Ligesom vi altid arbejder hårdt for at beskytte dine krav og rettigheder.